مطالعات اخیر نشان می‌دهد زندگی در معرض سر و صدای زیاد موجب افزایش فشار خون می‌شود.

محققان دانشگاه «میشیگان» با انجام مطالعات گوناگون بر روی انواع سر و صداها در یك كارخانه متوجه شدند كه سر و صدای زیاد و آزار دهنده موجب افزایش نگران كننده فشار خون در افراد می‌شود.این محققان صداهای یاد شده را در هر یك دقیقه یكبار ثبت كردند و در همین حال ضربان قلب و فشار خون افراد در معرض سر و صدا را نیز در هر ۱۰ دقیقه یك بار ثبت كرده‌اند.این محققان دریافتند كه فشار خون به شدت از جانب سر و صدای زیاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد.جزئیات این تحقیق جالب در نشریه «سلامتی محیطی » به چاپ رسیده است.محققان در عین حال پیشنهاد كردند كه كاهش سر و صداهای محیطی می‌تواند موجب جلوگیری از بروز بیماری‌ها و حملات قلبی شود.