فشارهای عصبی و استرس قدرت فكر كردن را از انسان می‌‏گیرند، اما تحقیقات نشان می‌‏دهد؛ مصرف داروی "پروپرانول" در كاهش اختلالات فكری ناشی از تنش‌‏ها و فشارهای عصبی بسیار موثر است.محققان دانشگاه اوهایو, در مرحله اول تحقیقات خود برای دو گروه افراد مورد مطالعه، یك فیلم جنگی و یك فیلم كمدی پخش كردند كه نتایج این مرحله از تحقیقات نشان داد؛ قدرت حل مسائل ریاضی افرادی كه فیلم جنگی تماشا كرده‌‏اند، بلافاصله پس از تماشا بسیار كمتر از افرادی است كه فیلم كمدی دیده‌‏اند.گزارشات حاكی است؛ در مرحله دوم این تحقیقات تاثیر مصرف داروی "پروپرانول" در كاهش اختلالات فكری ناشی از فشارهای عصبی مورد بررسی قرار گرفت كه طی آن مشخص شد، مصرف این دارو علاوه بر كاهش اختلالات فكری ناشی از تنش‌‏های روحی موجب درمان دیگر اختلالات فیزیكی از جمله كاهش فشار خون, تنظیم ضربان قلب و درمان دردهای میگرنی می‌‏شود.