دبیر انجمن روان پزشكان ایران نسبت به گسترش و شیوع داروهای محرك و قرص های اكس و نیز مواد مخدری همچون شیشه و كوكائین در میان نوجوانان و جوانان هشدار داد. دكتر پرویز مظاهری كه در آستانه برپایی همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشكان ایران كه اول تا سوم آذر ماه امسال در تهران برگزار می شود، سخن می گفت، با اعلام این خبر افزود: متأسفانه دسترسی سهل به این مواد و بی توجهی خانواده ها یكی از مهم ترین علل شیوع این اعتیاد است. وی با اشاره به این كه قرص های اكستازی جزو داروهای محرك از گروه آمفتامین هاست، تصریح كرد: روان پزشكان این داروها را در بیماری كه به ADHA معروف است، برای كودكان بیش فعال تجویز می كنند. در تمام دنیا این دارو تنها با نسخه روان پزشكان تجویز می شود كه با كمال تأسف شاهد ورود غیرقانونی آن به بازارهای داخل كشور هستیم. داروهای محرك كه از سوی جوانان برای گرفتن نیرو و سرخوشی استفاده می شود، به عنوان ماده مخدر از سوی جوانان شناخته نمی شود كه با توجه به عواقب و پیامدهای منفی این داروها، خانواده ها و مسؤولان انتظامی به شدت نگران رشد و شیوع این داروها و مواد در جامعه هستند.نكته جالب در مورد داروهای محرك، عملكرد متفاوت آن در كودكان و نوجوانان است. در صورت مصرف این دارو، كودكان بیش فعال به آرامش می رسند، اما همین دارو در نوجوانان سبب بی خوابی، بی قراری، پرخاشگری و... می شود.دكتر مظاهری گفت: یكی از محورهای كنگره امسال انجمن روان پزشكان ایران، آشنایی پزشكان متخصص با داروهای جدید در زمینه درمان بیماری های روانی است. همچنین در زمینه روان پزشكی رابط و جنبه های روانی بیماری های قلبی، كلیوی، پوستی و روماتولوژی، مطالب جدیدی ارائه خواهد شد. همچنین موضوع اعتیاد به عنوان یكی از كارگاه های آموزشی در این همایش ارائه خواهد شد.گفتنی است، همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشكان ایران، با هدف ارائه جدیدترین یافته های این رشته و با حضور متخصصان روان پزشكی و نیز متخصصان سایر رشته های پزشكی اول تا سوم آذر ماه امسال در بیمارستان میلاد تهران برپا می شود.