دبیر علمی پانزدهمین كنگره سراسری چشم پزشكی ایران گفت: بافت عصبی قابل ترمیم نیست و پس از آسیب دیدگی از بین می رود اما شواهد موجود در دنیا حاكی از آن است كه امكان ترمیم سلول های عصبی چشم به وسیله سلول های بنیادین، در آینده وجود دارد.دكتر علیرضا لاشینی فوق تخصص جراحی شبكیه، با اشاره به پیچیدگی كاربرد سلول های بنیادین در بافت های مختلف چشم، به ویژه بافت شبكیه و سلول های عصبی گفت: بافت شبكیه چشم از چندین رده سلولی تشكیل شده است لذا ترمیم چنین بافتی به جهت تنوع، به كمك سلول های بنیادین به سختی امكان پذیر است. اما مداركی وجود دارد كه دانشمندان به موفقیت هایی در این زمینه دست یافته اند.وی از كاربرد سلول های بنیادین در ترمیم بافت های شبكیه و سلول های عصبی به عنوان تحولی عظیم در عالم چشم پزشكی تعبیر كرد و ادامه داد: بیماری های شبكیه و عصب بینایی ناشی از اختلالات وراثتی، عفونت شبكیه، التهاب های مزمنی كه به آسیب شبكیه منجر می شود و یا بیماری های استحاله شبكیه كه به علت پیری و فرسودگی بروز می كند و حتی بیماری هایی كه به آتروفی (خشك شدن) عصب بینایی منجر می شوند در آینده همگی بااستفاده از سلول های بنیادین قابل درمان هستند.دبیر علمی پانزدهمین كنگره سراسری چشم پزشكی افق استفاده از سلول های بنیادین در چشم را فعلاً محدود به سلول های سطحی چشم و در حد قرنیه دانست و خاطرنشان كرد: هم اكنون با استفاده از سلول های بنیادین، زخم های مزمن قرنیه، سوختگی های قرنیه و یا بیماری های خودایمنی كه به آسیب و از بین رفتن قرنیه منجر می شوند قابل درمان هستند به نحوی كه پیش بینی می شود در آینده نزدیك این دسته از بیماران از پیوند قرنیه بی نیاز شوند.به گفته وی كارهای مقدماتی استفاده از سلول های بنیادین در چشم برای بیماران ایرانی نیز در حال اجرا بوده ولی این امر نیازمند تحقیق و پیگیری بیشتر است.دكتر لاشینی در خاتمه توضیح داد: اساس استفاده از سلول های بنیادین، كشف و جداسازی این سلول ها و هدایت تكامل آنها به سمت تبدیل شدن به بافت هدف و مورد نظر است كه هنوز در دنیا مشكلاتی بر سر راه این كاربرد وجود دارد به نحوی كه هم اكنون اكثر كارها در حد تدوین و محدود به حیوانات آزمایشگاهی است.