رئیس شورای عالی پزشكی وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشكی از اولین كار درمان بر روی بیماران پاركینسونی خبر داد. «خراسانی» در این مورد گفت: تاكنون بیماران پاركینسونی را كه با قرص قابل درمان نبودند برای عمل جراحی به خارج از كشور اعزام می كردیم ولی خوشبختانه از ماه آینده برای اولین بار كار درمانی این افراد را در داخل از كشور و در بیمارستان حضرت رسول(ص) انجام خواهیم داد.دبیر هیات امنای بیماران نیازمند مجوز اعزام تصریح كرد: برای اعزام هر نفر تاكنون وزارت بهداشت ۵۰ هزار دلار هزینه می كرد ولی با انجام این كار خواهیم توانست هزینه درمان ۸ الی ۹ بیمار را با این پول پرداخت كنیم