برای اولین بار یك موزه اصلی آمریكایی نمایشگاهی از تابلوهای نقاشی آلبرت اوهلن‏، هنرمند برجسته آلمانی را به نمایش گذارده است.به نقل از منابع خبری اینترنتی، آلبرت اوهلن‏، در سال ۱۹۵۴ در كرافلد آلمان متولد شد. وی كه دانشجوی زیگمار پولكه‏، نقاش برجسته آلمانی بود نیروی بسیار قوی در موج نقاشی اخیر در آلمان بوده است.اوهلن در جریان همكاری با مارتین كیپنبرگر‏، جاناتان میز و جورج هرولد در عین حال كه با سبك مدرنیسم در تاریخ هنر گفت‌وگو بر قرار كرد در عین حال به حالت مضحكی به تقلید از این سنت پرداخت.این نماشگاه كه از سوی موزه متروپولیتن سازمان دهی شده شامل بیش از ۳۰ تابلوی نقاشی از سال ۱۹۸۳ تا زمان فعلی است.این تابلوها بر نحوه كاربرد پارامترهای سبك مدرنیسم و ایجاد افراط در آنها با استفاده از رنگ‌ها، فرم‌ها و روابط فضایی پرداخته، به این ترتیب استانداردهای پذیرفته شده یك نقاشی خوب را با اختلال مواجه كرده است.بنابراین این تابلوها حس زیبایی شناسی و عقلانی خاص خود را به همراه دارند.اوهلن كه آثارش بین تصاویر تجسمی و انتزاعی در نوسان است‎، از هنرمندان آمریكایی هم چون هانس هافمن و جان گراهام و هنرمند انگلیسی مالكولم مورلی به شدت تاثیر گرفته است.