روزگذشته نشریه نیوساینتیست از روش موفقیت آمیز جدیدی برای درمان سرطان با استفاده از ویروس هایی كه آن ها را دست كاری ژنتیكی كرده اند، خبرداد.سال هاست كه بشر انواع سرطان را شناخته است. روزگاری این بیماری لاعلاج می نمود و هیچ راهی برای درمان آن وجود نداشت. اما نتایج تحقیقاتی كه از دهه ۱۹۵۰ آغاز شده است، دارد به بار می نشیند. هزینه و وقت فراوانی كه صرف شد و نتایجش را در طی ۱۰ یا ۲۰ سال آینده خواهیم دید. شاید تا پایان قرن بیست و یكم، سرطان را هم فقط در دایره المعارف ها بتوان پیدا كرد.مقابله با هر بیماری ۲ راهكار دارد: پیشگیری و درمان. بشر توانسته خیلی از عوامل سرطان زایی را شناسایی كند. از طرف دیگر، تحقیقات برای یافتن واكسنی كه بتواند با سرطان مقابله كند، همچنان ادامه دارد. چندی پیش پژوهشگران برای یك گونه خاص از سرطان (سرطان گردن رحم) واكسنی كشف كردند كه در صد درصد موارد، نتیجه رضایت بخش بوده. این در پزشكی یعنی شاهكار.اما برای درمان سرطان هم راه های زیادی در دست پژوهش و مطالعه قرار دارد. شیمی درمانی، پرتودرمانی، پزشكی هسته ای و این راه آخری كه ظاهرا خیلی هم مفید بوده، یعنی ویروس درمانی.مورا برون پس از انجام عملیاتی به شدت سخت و پیچیده، از شدت خستگی، چهار شبانه روز خوابید. گروه تحقیقاتی زیر نظر او، ویروس های زنده را درون مغز یك پسر جوان ۲۱ساله تزریق كردند. این ویروس ها به شدت خطرناك و كشنده بودند. این پسر جوان دچار یكی از بدخیم ترین انواع سرطان مغز بود و پزشكان حداكثر چهار ماه شانس زندگی برای او پیش بینی كرده بودند. اما از روز تزریق ویروس به مغزش ۸ سال می گذرد. او هنوز زنده است و هیچ اثری از تورمور در مغزش دیده نمی شود.قضیه به همین سادگی هم نبوده است. تیم خانم برون در دانشگاه گلاسكو در انگلستان، ویروس ها را جهش ژنتیكی دادند. آ ن ها DNA ویروس را طوری دستكاری كردند كه این ویروس ها با وجود كشنده بودن، فقط سلول های سرطانی را از بین ببرند. این نیاز به شناخت دقیق از غشای سلول های سرطانی و نحوه عمل این ویروس هاداشت. این ویروس ها نباید كوچك ترین آسیبی به سلول های سالم بزنند. تیم برون این عمل را قبلا روی حیوانات انجام داده بود و نتایج، كاملا رضایت بخش بود.افراد دیگری هم با این روش معالجه شدند كه همگی زنده هستند. كسانی كه امید به زندگی بیشتر از چند ماه نداشتند، و پس از گذشت چند سال هنوز زنده اند. نزدیك به ۸ سال است كه ۱۰ نفر از كسانی كه این تومور بدخیم سرطانی را داشته اند، زنده هستند. در حالی كه پس از ابتلا به این سرطان، انسان تنها كمتر از یك سال زنده می ماند. در آزمایشگاه كروسید، خانم دكتر برون در حال تحقیق روی آخرین مراحل این درمان است. با توجه به از بین رفتن تومور در افراد تحت آزمایش، به نظر می رسد كه به زودی این شیوه درمان توسط مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی به عنوان یك روش عالی برای درمان تومورهای مغزی پذیرفته شود. به این ترتیب به كار بردن ویروس برای درمان سرطان، موفقیت آمیز بوده و شاید برای درمان انواع تومورها و سلول های سرطانی دیگر، ویروس هایی كه دستكاری ژنتیكی شده اند به كار روند و این بیماری هم كاملا درمان پذیر شود.