بنابه اعلام پژوهشگران انجمن قلب آمریكا، مصرف داروی آسپیرین خطر بروز مرگ و میر در زنان یائسه مبتلا به بیماری قلبی - عروقی را به گونه چشمگیری كاهش می دهد. در تحقیقی كه بر روی بیش از ۸ هزار زن مبتلا به بیماری قلبی صورت گرفته، مشخص شد كه خطر مرگ و میر زنانی كه از آسپیرین استفاده می كرده اند ۳۵ درصد كمتر از سایرین است.