شایعترین علت ناتوانی در افراد زیر ۴۵ سال كمر درد است.حدود ۲۰ درصد حوادثی كه موجب كمردرد می‌شوند در محل كار به علت بلند كردن بار، به صورت غیر اصولی اتفاق می‌افتد.وضعیت بدن برای تمام زمان كار نباید ثابت باشد تا از فشار بیش از حد بر روی یك نقطه از ستون فقرات جلوگیری شود.گفتنی است در مورد نكات مهم در حمل بار می‌توان به این موارد اشاره كرد:شخص باید توانایی خود را برای بلند كردن بار سنجیده و به صورت احساسی از حمل بارهای سنگین خودداری كند، حمل بار با دو دست در یك زمان انجام شود، محكم گرفتن بار و با بدن راست و محكم و زانوان خمیده بار را بلند كردن و همچنین در هنگام حمل بار از برگرداندن و چرخش بالا تنه جدا خودداری شود.