آفتاب

چین ۱۴ میلیارد پرنده را واكسینه می كند

چین ۱۴ میلیارد پرنده را واكسینه می كند

دولت چین قول داده است برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای پرندگان، ۱۴ میلیارد پرنده ای را كه تخمین زده می شود در این كشور هست، واكسینه كند.

کد N148371

وبگردی