واكسن‌های درمان سرطان ریه ساخت كوبا طی سال آینده میلادی در مالزی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. این واكسن‌ها شامل "ای جی اف " (‪ " ، ( EGF‬تی جی اف (‪ ( TGF‬و " هر ‪ (Her-۱) " ۱‬هستندكه با هماهنگی شركت كوبایی "سیماب" (‪ (CIMAB‬و شركت دارویی مالزیایی "بایو ون" (‪(Bioven‬ به مالزی وارد و در فرایند برنامه درمان یك‌صدو ‪ ۲۰‬تن از بیماران سرطانی مورد آزمایش قرار خواهند گرفت." موخریز ماهاتیر " رییس شركت دارویی "بایو ون " مالزی فرایند آزمایش واكسن‌های كوبایی بر روی بیماران سرطانی را با همكاری بیمارستان كوالالامپور و " موسسه تحقیقات كلینیكی " این كشور و زمان آغاز این آزمایشات را طی سه ماهه اول سال آینده اعلام كرد.وی همچنین نسبت به كسب نتایج سودمند در آزمایش واكسن‌های ساخت كوبا بر روی بیماران سرطانی در مالزی ابراز امیدواری كرد.خانم " گیزلاگنزلس " متخصص درمان سرطان، نحوه عملكرد این واكسن‌ها را تحریك سیستم ایمنی بدن بیمار به منظور تولید پادتن‌های مخصوص برای از بین بردن سلول‌های ناشناخته سرطانی عنوان كرد.وی آزمایشهای انجام شده قبلی واكسن‌های درمان سرطان كوبا بر روی تعداد ‪ ۲۰۰‬بیمار مبتلا به سرطان ریه در كشورهای كوبا ، انگلیس و كانادا را توام با نتایج بسیار ترغیب‌كننده ذكر كرد.گنزلس گفت : آزمایشات پیشتر انجام شده از تاثیر بالا و ایجاد سموم كمتر در بدن بیماران سرطانی بواسطه استفاده از واكسن‌های كوبایی در طول درمان آنها حكایت دارد.وی تاكید كرد ، واكسن‌های كوبایی بیشتر حالت درمان دارد نه پیشگیری از سرطان و این واكسن‌ها برای بیمارانی كه در مراحل اولیه سرطان ریه قرار دارند به صورت توقف تكثیر سلول‌های سرطانی عمل خواهد كرد.