برای اولین بار در كشور سایت انجمن دیابت ایران همزمان با هفته دیابت، به همت دانشگاه علوم پزشكی مشهد و انجمن دیابت خراسان رضوی راه‌اندازی شد."وحید آذری‌فر" رییس انجمن دیابت خراسان رضوی گفت : در این سایت كه به آدرس ‪ www.iraniandiabets.org‬است، كلیه اخبار و اطلاعات مربوط به بیماری دیابت در اختیار بیماران و علاقمندان قرار داده می‌شود.وی فعالیت رسمی ‌انجمن دیابت خراسان ‌رضوی را تیرماه گذشته ذكر كرد و افزود: این انجمن یازدهمین شعبه انجمن دیابت ایران در كشور است.وی خاطرنشان كرد : آگاهی و آموزش مبتلایان و والدین، تلاش جهت تامین وسایل درمانی مبتلایان و ایجاد امكانات رفاهی واجتماعی آنان از جمله اهداف تشكیل این انجمن است.به گفته وی، آموزش در سطوح مختلف كودكان، بزرگسالان و زنان باردار، كنترل آزمایش‌های دوره‌ای، ویزیت به موقع پزشك معالج و رسیدگی به مسائل اجتماعی مانند ازدواج و اشتغال آنان از جمله فعالیت‌های این انجمن است.وی همچنین گفت : در آینده نزدیك طرح غربالگری دیابت دانش آموزان در مشهد توسط انجمن دیابت خراسان اجرا می‌شود.