كلسترول پایین در مردان خطر ابتلا به پاركینسون را افزایش می‌دهد.مطالعات اخیر رابطه متقابل میان خودكشی، ‌حمله مغزی، افسردگی و خشونت را با كلسترول پایین در مردان به اثبات رسانده است. محققان معتقدند كلسترول كافی توانایی دفع داروهای سمی كه منجر به بیماری پاركینسون می‌شوند را دارد. سطح كلسترول در مردان تا سن ۶۵ سالگی با سن آنها رشد می‌كند و از آن به بعد خطر ابتلا به بیماری پاركینسون در آنها افزایش می‌یابد زیرا كاهش سطح كلسترول آغاز می‌شود. این در حالی است كه در زنان سطح كلسترول تا سن ۷۵ سالگی رشد می‌كند.بر طبق آمار، مردان ۲ برابر زنان از این بیماری رنج می‌برند.