به گفته محققان در زنان مبتلا به آسم بلافاصله قبل و طی خونریزی قاعدگی خطر بروز حمله آسم یا مراجعه به بخش اورژانس به دلیل مشكلات تنفسی افزایش نمی‌یابد.محققان دانشگاه آركانزاس دریافتند احتمال اینكه زنانی كه در اورژانس به دلیل آسم مشاهده می‌شوند در مرحله قبل یا در مرحله قاعدگی قرار داشته باشند زیاد نیست.البته آنها معتقدند ممكن است زیرگروهی از زنان باشند كه قاعدگی نقش مهمی در شدت آسم آنها ایفا كند.همچنین ممكن است هورمونهای تولید مثلی در دوره آسم دخیل باشند و تعدادی از محققان این موضوع را مطرح كرده‌اند كه مراحل خاصی از چرخه قاعدگی می‌تواند حمله آسم را تحریك كند.یكی از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد طی مرحله قبل از قاعدگی افزایش شدیدی در حملات آسم ایجاد می‌شود در حالی كه مطالعه دیگری نشان داد این افزایش بیشتر قبل از تخمك‌گذاری ایجاد می‌شود.به منظور تحقیق بیشتر ، محققان ‪ ۷۹۲‬زن مراجعه‌كننده به بخش اورژانس به دلیل حمله حاد آسم را مورد مطالعه قرار دادند و سپس آنها را بر اساس مرحله قاعدگیشان در زمان شروع و زمان پذیرش در بیمارستان طبقه بندی كردند.بر اساس زمان شروع علایم ‪ ۲۸‬درصد زنان در دوره قبل از تخمك‌گذاری ،‪۲۱‬ درصد در زمان تخمك‌گذاری ،‪ ۲۱‬دصد بعد از تخمك‌گذاری و ‪ ۲۷‬درصد در طی قاعدگی بودند كه بر اساس زمان مراجعه به اورژانس با این درصدها تطابق داشتند.بنابراین در مراحل قاعدگی هیچ افزایش مشخصی در بروز حمله آسمی مشاهده نمی‌شود. البته مراحل قاعدگی و قبل از تخمك‌گذاری از سیكل قاعدگی ممكن است بر شدت آسم در برخی از زنان تاثیر بگذارد.دومین همایش تخصصی آسم ‪ ۲۳‬آبان ماه در بیمارستان امام خمینی آغاز به كار كرد و تا ‪ ۲۵‬آبان ماه ادامه دارد.