براساس نتایج یك تحقیق جدید در آمریكا پزشكان اغلب بدون ضرورت برای كودكانی كه گلو درد دارند آنتی بیوتیك تجویز می كنند. در صورتی كه می توان با استفاده از یك تست ساده كشت برای باكتری استرپتوكوك از این اشتباه اجتناب كرد. براساس نتایج این تحقیق ۸ ساله، پزشكان آمریكایی برای ۵۳ درصد كودكانی كه به گلو درد مبتلایند و هر سال به پزشك مراجعه می كنند، آنتی بیوتیك تجویز می كنند. اما آنتی بیوتیك تنها برای ۱۵ تا ۳۶ درصد كودكان كه علت التهاب گلویشان باكتری استرپتوكوك گروه A است لازم است. برای همین توصیه می شود كه پیش از تجویز آنتی بیوتیك برای هر كودكی كه گلو درد دارد تست استرپتوكوك انجام شود. مصرف مفرط آنتی بیوتیك، به خصوص در موارد بیماری های ویروسی كه آنتی بیوتیك ها در آن بی تاثیرند به شتاب بخشیدن به ایجاد گونه های باكتری مقاوم به دارو منجر می شود.