از آنجا كه پس از انجام عمل جراحی پیوند كلیه، میزان كلسترول خون بدن فرد دریافت كننده به شدت افزایش می‌‏یابد و این امر احتمال ابتلا به بیماری‌‏ها و حملات قلبی را می‌‏افزاید, تجویز داروهای استاتین كه كاهش‌‏دهنده میزان كلسترول خون هستند, برای این افراد بسیار ضروری است.تحقیقات صورت گرفته، بر روی ۲ هزار و ۱۰۰ بیمار پس از انجام عمل جراحی پیوند كلیه نشان می‌‏دهد؛ مصرف اینگونه داروها پس از عمل جراحی ریسك بروز حملات قلبی را تا ۲۱ درصد و نرخ مرگ و میر حاصل از ابتلا به بیماری‌‏های قلبی را تا ۲۹ درصد می‌‏كاهد.