دولت چین با اعلام هشتمین مورد شیوع آنفلوآنزای پرندگان در یك ماه اخیر در این كشور، وضعیت این بیماری را در چین «بسیار وخیم» خوانده است، چرا كه به نظر می رسد به رغم اقدامات به عمل آمده ویروس H۵N۱ در حال گسترش یافتن میان طیور در ایالت های مختلف این كشور است. آخرین همه گیری بیماری در میان ماكیان در منطقه جینگ شان در ایالت هوبی چین رخ داده است. همچنین چهار فرد با علائم مشكوك به آنفلوآنزای فوق حاد در چین بستری شده اند اما هنوز آلودگی آنها به ویروس H۵N۱ ثابت نشده است. مسئله ای كه نگرانی ها را در چین افزایش داده، گزارش های حاكی از فروش واكسن های تقلبی آنفلوآنزا برای طیور در ایالت لیائونینگ _ یكی از محل های شیوع بیماری- است كه باعث شد،برخلاف این تصور كه میلیون ها مرغ در این ناحیه نسبت به بیماری مصون شده اند، ویروس در میان آنها گسترش یابد. در ویتنام كه ۲ ، ۳ مورد مرگ و میر انسانی بیماری تا به حال در آن رخ داده است، بیماری در دو ایالت شمالی كشور شیوع یافته است. در تایلند نیز به رغم بهبود كامل یك پسر یك ساله از اعلام آنفلوآنزا آلودگی به ویروس H۵N۱ در او تشخیص داده شده است. از ۲۱ نفری كه تا به حال با این ویروس آلوده شده اند، ۱۳ نفر مرده اند. از طرف دیگر دانشمندان ویتنامی در بخش زیست شناسی مولكولی انستیتو پاریس ویتنام می گویند ویروس H۵N۱ به شكل خطرناك تری جهش پیدا كرده است كه می تواند به طور موثرتر در پستانداران تكثیر پیدا كند. دانشمندان توانسته اند در ۲۴ نمونه ویروس به دست آمده از ماكیان و انسان ها بررسی ژنتیكی انجام دهند و تغییر یافتن آنتی ژن ها- مولكول هایی كه باعث تحریك دستگاه ایمنی بدن می شوند- را در ویروس نشان دهند. به گفته دكتر كائو بائو وان سرپرست این دانشمندان، تغیر عمده آنتی ژنی (Antigenic Shift) در پروتئین های سطحی ویروس- مولكول های HA و NA- رخ داده است. این تغییرات بالقوه می تواند باعث همه گیری جهانی بیماری شود. در ضمن قرار است مجارستان با همكاری فیلیپین واكسنی انسانی بر ضد آنفلوآنزای مرغی بسازند و به تولید انبوه برسانند. البته مقامات بهداشتی مجارستان هشدار داده اند كه این واكسن تنها بر روی گونه فعلی ویروس آنفلوآنزای مرغی موثر است و دوره تاثیر آن ممكن است تنها به سال جاری محدود باشد. مجارستان سال ها است كه در زمینه تولید واكسن آنفلوآنزا فعال بوده است.