ترشح بیش از حد شیره معده در این ناحیه به علت حضور یك باكتری به نام «هلیكوباكتری» است. این باكتری كه ۲۰ سال پیش توسط دو پزشك استرالیایی كشف شد با تحریك این ناحیه منجر به ترشح بیش از حد اسید معده می‌شود.هر كدام از افراد دست كم یكبار درد معده را تجربه كرده‌اند. خالی ماندن طولانی مدت معده یا پر بودن بیش از حد آن هر دو می‌توانند باعث ایجاد درد شوند. معده یكی از اعضای دستگاه گوارش است و مانند كیسه كوچكی است كه دو سر دارد. این كیسه بصورت عمودی در ناحیه شكمی و زیر جناغ سینه قرار گرفته است. قسمت بالای این كیسه به مری متصل است. مری مواد غذایی بلعیده شده را از دهان به معده می‌رساند. قسمت پایینی معده به روده كوچك متصل می‌شود، مواد غذایی بعد از هضم در معده به روده كوچك می‌روند.بافت معده دارای عضلات نیرومندی است كه پس از ورود غذا به معده با انقباض و انبساط به محتویات درون معده فشار می‌آورد و موجب له‌شدگی بیشتر مواد غذایی و آسانتر شدن عمل هضم می‌شود. هضم بیشتر مواد غذایی در معده صورت می‌گیرد.دیواره درونی بافت معده شیره‌ای ترشح می‌كند كه از نظر شیمیایی یك تركیب اسیدی است. این تركیب اسیدی مواد غذایی را تجزیه و آماده جذب به خون می‌كند. سلول‌های جدار درونی معده خود نسبت به این اسید مقاوم هستند.در محل ورود مواد غذایی به معده از مری و محل خروج این مواد از معده به سمت روده ‌كوچك دو عضله كوچك حلقوی قرار گرفته‌اند كه به دو كش كوچك دو سر كیسه می‌مانند. قابلیت انقباض این عضلات فضای درون معده را به محوطه‌ بسته‌ای تبدیل می‌كند كه مواد غذایی و شیره اسیدی در آن خوب مخلوط و غذا هضم می‌شود.اگر عضله كوچك حلقوی سر معده كه در محل اتصال مری به معده قرار گرفته است خوب بسته نشود اسید معده به مری پس‌زده می‌شود. جدار درونی لوله مری نسبت به این اسید مقاوم نیست و دچار آسیب می‌شود. عوامل متعددی می‌توانند موجب شوند كه این عضله كوچك خوب بسته نشود. عواملی مانند پر بودن بیش از حد معده، غذاهای پر ادویه و چرب یا واكنش عصبی و حساسیت بافت معده نسبت به یك ماده غذایی. این پس‌زدگی كه به ترش كردن معروف است اگر بصورت مداوم تكرار شود باعث سوختگی یا زخم در این ناحیه می‌شود.اما آنچه شایع‌تر است و اغلب به عنوان التهاب یا زخم معده مطرح می‌شود در ناحیه انتهایی معده و محل اتصال معده به روده اتفاق می‌افتد. التهاب یا در موارد پیشرفته، زخم در این ناحیه نیز از آسیب‌های شیره اسیدی معده است. ترشح بیش از حد اسید بافت این منطقه را از بین می‌برد.۲۰ سال طول كشید تا این تئوری به اثبات رسید. این كشف ارزشمند جایزه نوبل پزشكی سال ۲۰۰۵ میلادی را برای كاشفان به ارمغان آورد و برگ جدیدی به دانش پزشكی افزود.راه درمان این بیماری استفاده از آنتی‌بیوتیك‌هاست. با از بین رفتن باكتری التهاب بافت معده بهبود می‌یابد. تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد حضور این باكتری در معده ساكنین مناطق خاصی از دنیا مثل جنوب و غرب آسیا شیوع بیشتری دارد. هلیكو‌باكتری می‌تواند تا مدتها در معده فرد بماند بدون آن كه موجب بیماری شود. هنوز مشخص نیست كه چگونه و در چه شرایطی این باكتری فعال می‌شود. اما مصرف غذاهای چرب یا پر ادویه در این منطقه جغرافیایی عاملی است كه می‌تواند موجب تحریك شود.