چین در كمتر از یك ماه هشتمین كانون شیوع آنفلوآنزای مرغی در این كشور را شناسایی كرد .این كانون جدید در استان "خو به" در مركز چین شناسایی شده و تاكنون دو هزار و ‪ ۵۰۰‬پرنده نیز در آن معدوم شده اند.مقام‌های محلی دستور داده‌اند بیش از ‪ ۳۰‬هزار قطعه مرغ‌وماكیان در منطقه آلوده از بین برده شود. همچنین بیش از ‪ ۲۰‬استان در سراسر چین تمامی تلاش‌ها و ارگان‌های ذی ربط خود را برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای مرغی بسیج كرده‌اند.مناطق "فو شین" و "جین جو" در استان " لیائو نینگ" واقع درشمال شرق چین هفته گذشته كانون‌های شیوع آنفلوآنزای مرغی بودند.پیشتر دراستان"لیائو نینگ" در شمال شرق چین ‪ ۱۰‬میلیون قطعه مرغ‌و ماكیان بر اثر این بیماری معدوم شدند.مقام‌های چین وضعیت شیوع بیماری‌آنفلوآنزای مرغی دراین كشور را جدی دانسته و خواستار مقابله سراسری با آن شده‌اند."ون جیا بائو" نخست وزیر چین نیز خواستاراتخاذ تدابیر قاطع برای كنترل و از بین بردن بیماری آنفلوآنزای مرغی در این كشور شده است.چین بزرگترین كشور پرورش‌دهنده طیور در جهان است.نخستین مورداز تازه‌ترین پدیده شیوع این بیماری ‪ ۱۴‬اكتبر سال جاری میلادی در مغولستان داخلی در شمال چین شناسایی شد.