من نقاشی هستم که موضوعات حماسی همواره از اصلی ترین درونمایه های آثارم به شمار می رفته است ." علی اکبرصادقی " - نقاش - که به تازگی مجموعه آثار خود را در گالری " گلستان " به نمایش گذاشته است، در گفت وگو با خبرنگار تجسمی " مهر"، با اعلام این مطلب گفت : در نمایشگاه اخیر، بازهم به تبع کارهای قبلی خود ، مجموعه ای از آثار نقاشی های سوررئال خود را ارائه داده ام .وی در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع "سربازان" را به عنوان محور آثار خود انتخاب کرده است، تصریح کرد : از زمانی که به هنرنقاشی روی آورده ام ، تم های حماسی درنظرم معنای دیگری داشتند. در واقع سعی می کرده ام تا با الهام گرفتن از قصص حماسی که در ادبیات ما به شکل غنی شده ای به چشم می خورند، به کشیدن تصاویری در این خصوص بپردازم .این هنرمند افزود : با مشاهده آثار در این نمایشگاه درمی یابید که تکنیک کاربردی من رنگ روغن بوده است. البته درکنار این تکنیک پرتره های رنگی خود را به وسیله میخ وکلاژ به نمایش گذاشته ام . نقاش رسالتی دربرابر مخاطب دارد و آن این است که حرف ها وپیام های نا گفته خود را که دراثرنهفته گذاشته است ، با طرح ورنگ به بیننده القا کند."صادقی" خاطرنشان کرد : متاسفانه امروزدرحیطه نقاشی ،شاهد رشد کارهای تکراری ازهنرمندان هستم. به عنوان مثال ، هنرمندی در یک بی ینال به ارائه یک اثر می پردازد که موفقیت او را در بی ینال به دنبال دارد . بعد از این جریان ، برخی هنرمندان نیز به تقلید وتبعیت از او می پردازند . این درست نیست و طبعا به پیکر هنرما آسیب های زیادی وارد می کند . برگزاری هم اندیشی هایی در زمینه هنرهای تجسمی به خصوص رشته نقاشی ،ارائه مقالات ، دیدگاه ها و حتی نمایش فیلم هایی درباره سبک های نقاشی می تواند دررشد ونمو این حیطه نقش عمده ای ایفا کند.وی اضافه کرد : البته ناگفته نماند که دانشگاه های ما به لحاظ آکادمیک، نسبتا مطلوب وقابل قبول عمل می کنند. اما دردانشگاه ها نیز به آن شکل که باید به نقاشی کلاسیک اهمیتی داده نمی شود. به خصوص با ورود شاخه های مختلف هنرمدرن مثل : کانسپچوال ، ویدئو آرت و ... وی افزود: توجه کردن ومعطوف شدن به سمت و سوی هنرمدرن، به شکلی افراطی و سطحی در ایران شکل گرفته است ، در حالی که یک نقاش انتزاعی کار نیز، باید در درجه اول به مبانی این رشته اشراف داشته باشد تا بتواند به هنر مدرن یا دیگر رسانه های مدرن بپردازد.این نقاش گفت : من با ورود هنر مدرن و پرداختن نقاشان به این هنر موافق نیستم . از این گذشته من تصور می کنم ، هنری باید دربین هنرمندان واساسا یک جامعه رایج شود که خاصیت ماندگاری داشته باشد و بتواند جاودان شود.وی که سالهاست به ساخت فیلم های انیمیشن نیز می پردازد، درپاسخ به این پرسش خبرنگار تجسمی "مهر" که فکر می کنید انجمن آسیفا درایران ، چقدر می تواند در ارتقا هنر انیمیشن موثر باشد گفت : مسلما خیلی زیاد. این انجمن واساسا کانال های ارتباطاتی ازاین دست، می تواند به شناخت انیمیشن در ایران کمک فراوانی کند . جشنواره پویانمایی که در ماه های گذشته نیز برگزارشد ، به پررنگ کردن این مقوله دامن زد. اما اساسا انیمیشن ما درقیاس با غربی ها ، مانند طفلی است که درابتدای راه قراردارد و باید موارد زیادی را دراین زمینه تجربه ومطالعه کند . البته انیمیشن پیش از انقلاب یک دوره رشد را پشت سرگذاشت که به رکود منتهی شد . درحال حاضرنیز باردیگر ، این رشته درایران جریان یافته است ."علی اکبرصادقی" که سالها با تکنیک ویترای به نقاشی پرداخته است، دراین خصوص که چرا امروز این تکنیک دیگر از استقبال مخاطب برخوردارنیست؟ تصریح کرد : ویترای درمعماری ساختمان ها به کار میرفت و به طور کلی کاربرد شیشه های رنگی را درساختمان واساسا اثر شامل می شد ، این تکنیک به آن شکل ازاقبال بهره ای ندارد . شاید به این خاطر که سادگی اثر بیشتر حائز اهمیت است.در نمایشگاه اخیر "علی اکبرصادقی" هجده اثر از پرتره های رنگی وی به چشم می خورد . محوریت این آثار را سربازان ایرانی و اساسا درونمایه های حماسی تشکیل میدهند.گفتنی است نمایشگاه آثار " علی اکبرصادقی " تا روزپنج شنبه ۲۶ آبان ماه درگالری گلستان ادامه دارد .