محققان توانستند راه ساده‌ای برای تشخیص سل بیابند كه به مراتب از تست پوستی قدیمی برای تشخیص سل موثرتر و ساده‌تر است.دانشمندان مركز بهداشت دانشگاه تگزاس با مطالعه ‪ ۴۱۳‬تن كه در تماس با افراد مسلول بودند موفق به ابداع روشی شدند كه تنها با آزمایش ساده خون آلودگی شخص را به باسیل سل مشخص می‌كند.میزان نتیجه مثبت كاذب با تست پوستی از تست خونی بیشتر است. ‪ ۵۰‬درصد شركت‌كنندگان با تست پوستی و ‪ ۳۹‬درصد شركت‌كنندگان با تست خونی مثبت گزارش شدند.این آزمون جدید نتایج بهتری است زیرا از نظر كمی و كیفی و از نظر تفسیر نتیجه آزمایش خطای كمتری دارد.تلقیح واكسن می‌تواند نتیجه تست پوستی را به طور كاذب مثبت كند.تاكنون برای تشخیص آلودگی به باسیل سل و حتی انواع خفته بیماری از تست پوستی استفاده می‌شد.برای تفسیر تست پوستی بیمار باید چندین نوبت مراجعه كند و تفسیر نتیجه آزمایش نیاز به مهارت كافی دارد. از آنجایی كه پروتیین خالص شده حاوی پادگن‌های متعددی است كه با سایر انواع مایكوباكتریوم‌ها مشترك است تست به راحتی موارد نهفته ابتلا به باسیل سل را از واكسیناسیون سابق با واكسن ب ث ج و یا سایر آلودگی‌ها با مایكوباكتری‌های محیطی تشخیص داد.اثر محافظتی واكسن ب ث ج در برابر ابتلا به بیماری سل ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد است. شمار افرادی كه به دلیل تلقیح واكسن تست پوستی آنها مثبت می‌شود در مقابل مثبت كاذب به دنبال تلقیح در تست خونی بسیار بیشتر است.دانشمندان می‌گویند به تست تشخیصی جدید و صحیحی برای كنترل سل در كشورهای در حال توسعه نیاز است. در جهان هر یك دقیقه یك نفر به سل مبتلا می شود. سل در بسیاری از كشورهای در حال توسعه معضل بزرگی است. تشخیص سل نهفته با آزمونی ساده و با درجه درستی بالا می‌تواند نقش بسیار تعیین كننده‌ای در كنترل سل داشته باشد.