با وجود خاصیت اثر بخشی داروهای مسكن و خواب‌‏آور همچون "رستوریل" و "امبی‌‏ین" در افراد مسن مبتلا به بی‌‏خوابی, مصرف این داروها خطراتی نیز برای فرد در پی دارد.محققان كانادایی به منظور اثبات تئوری خود ۲ هزار و ۴۱۷ نفر ۶۰ سال به بالا كه از قرص‌‏های مسكن و خوا‌‏ب‌‏آور استفاده می‌‏كردند را موردبررسی قرار دادند.نتیجه تحقیقات حاكی است؛ بالا رفتن كیفیت خواب, افزایش مدت زمان خواب و كاهش تعداد دفعات از خواب پریدن از جمله نتایج مثبت مصرف این داروها است.اما احساس خستگی مفرط درطول روز و ایجاد اختلالات فكری نیز از جمله تاثیرات منفی استعمال این گونه داروها عنوان شد.