نماینده ایران در فدراسیون بین المللی دیابت, اعلام كرد: كاهش نیم درصدی وزن افراد، میزان ابتلا به دیابت را ۴۰ درصد كاهش می‌‏دهد.امیر كامران نیكوسخن, نماینده ایران در فدراسیون بین‌‏المللی دیابت, گفت: هر یك كیلوگرم اضافه وزن ۵ درصد ابتلا به بیماری دیابت را افزایش می‌‏دهد كه اگر اضافه وزن آنها كنترل شود، از بروز بیماری دیابت جلوگیری خواهد شد.وی افزود: بیماران دیابتی نیازمند كنترل شدید سلامتی هستند و باید وضعیت جسمانی آنها همیشه و به صورت مستمر بررسی شود.به گفته نیكوسخن, هزینه بیماری دیابت نوع یك، در ماه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و دیابت نوع دو ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان برآورد شده است.وی تصریح كرد: هزینه درمان بیماری دیابت ۲۴ برابر هزینه پیشگیری از بیماری مذكوراست.وی یادآور شد: علم بیمه هم نشان داده كه اگر بیماری دیابت قبل از بروز كامل درمان شود، بسیاری از هزینه‌‏های ناشی از عوارض بیماری كاهش می‌‏یابد.نیكوسخن, با اشاره به هزینه‌‏های بالای درمان بیماری دیابت, گفت: تنها كنترل قند خون افراد در روز یك‌‏هزار و ۵۰۰ تومان هزینه دارد و متاسفانه سازمان‌‏های بیمه‌‏گر در این زمینه خوب عمل نمی‌‏كنند.