تجویز تركیب دو داروی ضدانعقاد آسپیرین و كلوپیدوگرول در بیماران سكته كرده در مراحل حاد تاثیر به سزایی در بهبودی و بقای آنها دارد. ‪ ،ivanهر ساله نزدیك به یك و نیم میلیون نفر به حمله قلبی مبتلا می‌شوند و بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر جان می‌سپارند.در سراسر جهان نزدیك به ‪ ۱۰‬میلیون نفر سالیانه به دلیل سكته قلبی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌كنند.در این تحقیق دانشمندان دانشگاه آكسفورد نزدیك به ‪ ۴۶‬هزار نفر را كه به سكته قلبی مبتلا بودند بررسی كردند. این بیماران به دو دسته تقسیم شدند. در یك گروه دارونما و در گروه دیگر به همراه سایر داروها از جمله آسپیرین داروی كلاپیدوگرول به میزان ‪ ۷۵میلیگرم برای چهار هفته یا تا زمان بستری در بیمارستان تجویز شد.مصرف كلاپیدوگرول به همراه سایر داروها مانند آسپیرین تا ‪ ۹‬درصد خطر مرگ، حمله قلبی مجدد و حمله مغزی را كاهش داد.مصرف این دارو به تنهایی تا ‪ ۷‬درصد خطر مرگ و تا ‪ ۱۴‬درصد خطر حملات قلبی مجدد را كاهش می‌دهد. این دارو بی‌عارضه است و با خطر خونریزی همراه نیست.با شروع سریع این دارو به همراه سایر داروها در حملات قلبی در اورژانس از ‪ ۵‬هزار مرگ و ‪ ۵‬هزار سكته قلبی مجدد و سكته مغزی در هر یك میلیون نفر پیشگیری می‌شود.مصرف مستمر و طولانی مدت این دارو بعد از ترخیص بیماران هم نتایج درمانی قابل توجهی دارد. هنوز فواید و ضررهای استفاده طولانی مدت این دارو معلوم نیست.