بالاخره فشارهای سیاسی نتیجه داد و هزینه تشخیص بیماری های HIV و درمان آن ها در كشورهای فقیر كاهش یافت. البته فقدان یك روش تشخیص ارزان و ساده این ویروس برای آغاز درمان های پیچیده هنوز مانعی بزرگ محسوب می شود.پژوهشگران در دانشگاه نیویورك اعلام كرده اند راه حلی برای این مشكل یافته اند: یك حسگر قابل حمل كه تنها در چند ثانیه، سیستم ایمنی بدن بیمار را كنترل می كند. در حال حاضر، به دست آوردن نتایج مشابه این دستگاه به یك هفته كار آزمایشگاهی نیاز دارد و تازه این در صورتی است كه نمونه ها گم نشوند!به گفته گلندا گری، رئیس بخش تحقیقات HIV در دانشگاه ویتواترسند، این حسگر، تعداد نوعی سلول ایمنی كلیدی به نام CD۴+ را در نمونه خون بیمار شمارش می كند. كاهش آرام آرام سلول های CD۴+ كه پاسخ ایمنی بدن را به تومورها و عفونت ها سازماندهی می كنند، یك نشانه مطمئن بر وجود ویروس های HIV در بدن فرد بیمار است: در برخی تعریف های بالینی از بیماری ایدز، آمده است زمانی كه فراوانی سلول های CD۴+ پایین تر از دویست سلول در یك میلیونیم لیتر خون برسد، آن فرد مبتلا به ایدز است. پزشكان برای تصمیم گیری در مورد آغاز درمان و بررسی چگونگی تأثیر داروها به اندازه گیری CD۴+ اتكا می كنند.برای ساختن این حسگر، متخصصان دانشگاه كورنل و دانشگاه آلبانی، پادتن های متناظر با سلول های+ ۴+CD را روی الكترودها لایه نشانی می كنند. هنگامی كه نمونه خون روی سطح این الكترودها قرار می گیرد، پادتن ها سلول های CD۴+ را به دام می اندازند. این لایه جدید، مقاومت الكترودها را تغییر می دهد و در جریان عبوری از الكترودها تغییراتی ایجاد می شود. با مقیاس بندی این تغییرات می توان مقدار سلول های CD۴+ را اندازه گیری كرد. این نخستین قدم برای رسیدن به تست ارزان قیمت تشخیص بیماری ایدز محسوب می شود.