پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی در همایش بین المللی ژنو مورد استقبال قرار گرفت.هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز از همایش بین المللی مقابله با شیوع بیماری خطرناك آنفلوآنزای مرغی در ژنو، پیشنهاد كرد، سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های بین المللی فعال در این زمینه با تدوین برنامه ای از ظرفیت های موجود تولید دارو و واكسن در برخی كشورهای جهان سوم استفاده كنند.نمایندگان ایران در این همایش افزودند: این ابتكار می تواند شامل شناسایی، تقویت و بهره برداری از توان تولید این كشورها در شرایط بحرانی باشد. این پیشنهاد مورد استقبال نمایندگان تعدادی از كشورها و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت.هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز همایش بین المللی مقابله با شیوع بیماری خطرناك آنفلوآنزای مرغی در ژنو، همچنین آمادگی ایران را برای هماهنگی و مقابله با شیوع این بیماری اعلام كرد.

هیأت ایرانی طی سخنانی در این اجلاس، اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای هماهنگی و كسب آمادگی جهت مقابله با شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی را نیز تشریح كرد.تشكیل كمیته ملی هماهنگی، تشكیل تیم های ضربت مراقبت، نظارت و مقابله با گسترش بیماری و هماهنگی با مراكز علمی و دانشگاهی پزشكی از جمله اقدامات ایران در این مسیر بوده است.هیأت ایرانی همچنین دیگر اقدامات دولت را در راستای گسترش آگاهی عمومی، بویژه در مدارس و نیز تلاش برای خرید و ذخیره سازی داروهای ویژه برای عموم بویژه گروه هایی كه بیشتر در معرض خطر ابتلای به این بیماری قرار دارند، تشریح كرد.همایش سازمان بهداشت جهانی در مورد آنفلوآنزای مرغی، در پی گسترش خطر شیوع ناگهانی و همه گیر این بیماری با حضور بیش از ۴۰۰تن از مقامات ارشد بهداشتی جهان و نمایندگان كشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و سه روز به طول انجامید. با توجه به بروز مواردی از این بیماری در آسیای شرقی و احتمال انتقال آن توسط پرندگان مهاجر، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده كه انتقال بیماری از پرندگان به انسان ها نیز بسیار محتمل است.این سازمان افزوده است، در صورتی كه پیش بینی های لازم صورت نگیرد، ویروس این بیماری پس از جهشی ژنتیكی در بدن انسان به نوعی بسیار خطرناك از ویروس تبدیل می شود كه قابلیت انتقال از انسان به انسان دیگر را می یابد.