زمحقق دانشگاه علوم پزشكی یاسوج گفت: استفاده از ورزش یوگا و روشهای درمانی آرام‌ساز باعث كاهش استرس و كنترل آسم در افراد مبتلا به این بیماری می‌شود.مژگان ندافی در همایش پژوهشی دانشگاههای علوم پزشكی شرق كشور در زاهدان با ارایه مقاله‌ای در زمینه آسم و ورزش یوگا افزود: یوگا با تاثیر بر فعالیت ریوی و بهبود ظرفیت و عملكرد ریوی، افزایش قدرت ماهیچه‌های تنفسی و اسكلتی بیماران باعث تنفس بهتر و درمان آسم می‌شود.وی ادامه داد: یوگا درسطوح داخلی و خارجی مجرای تنفسی اثر می‌گذارد بدون اینكه سن و یا شرایط دیگری مانع آن شود.او افزود: بسیاری از بیماران آسمی با استفاده از این ورزش موفق شده‌اند وابستگی خود را به دارو به میزان زیاد یا بطور كامل قطع كنند.وی اظهار داشت: تشویق والدین به ماساژ بچه‌های مبتلا به آسم فواید زیادی هم برای كودكان و هم برای والدین دارد.او ادامه داد: ورزش یوگاه بر سه اصل انجام حركات ورزشی آرام، تمرینات تنفس یا جذب نیروی زندگی به كمك تنفسهای یوگا و تمركز و كنترل ذهن از طریق مراقبه، بسط و سكون استوار است.وی افزود: انجام روزانه تمرینات تنفسی و تمركز فكری در یوگا باعث آرامش روح و كاهش استرس و پیشرفت سلامتی جسم و روح انسان می‌شود.او اظهار داشت: آسم بیماری تنفسی و یك بیماری شایع است كه توسط فاكتورهای زیادی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.وی گفت: در هنگام آسم یكسری تشنجات در نایچه به وقوع می‌پیوندند كه در نتیجه سفتی و گرفتگی را در مجرای تنفسی بوجود می‌آورد.دومین همایش پژوهشی دانشگاههای علوم پزشكی شرق كشور به مدت دو روز در زاهدان ادامه دارد.