به گفته محققان ازدواج موفق در پیشگیری از بیماران آنفلوانزا تأثیر مثبت دارد.به گزارش پایگاه اینترنتی بی بی سی، محققان دانشگاه بیرمنگام انگلیس در تحقیقات جدید خود دریافته اند افرادی كه ازدواج موفق داشته اند احتمال آنكه به نحو مؤثر با آنفلوانزا مقابله كنند، بیشتر است و بالعكس مقابله با ویروس آنفلوانزا برای افرادی كه به تازگی داغ دیده یا طلاق گرفته باشند مشكل تر است.