تلاش های فرهنگی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بزرگترین منطقه شهر آتن طی ساله ای اخیر بسیار خوب است.نیکلاس دوسیس، رییس بخش هنری شهرداری ماروسی که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های قهوه خانه ای که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآتن برگزارشدسخن می گفت، ضمن ستایش هنر ایرانی اظهار داشت: فعالیت های پیاپی رایزنی ایران در شهر آتن باعث تعمیق روابط فرهنگی دو کشور شده است.دوسیس ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرمندان یونان با موضوع المپیک درفرهنگسرای نیاوران تهران از مهمان نوازی ایرانیان تشکر و ابراز امیدواری کرد، همکاری های مشترک این دو کشور باستانی گسترده تر شود.سید محمدی رضا دربندی، رایزن فرهنگی ایران در یونان در این مراسم گفت: اگر حمل بر اغراق گویی نباشد " هنر نزد ایرانیان است و بس" قاطعانه می توان گفت هنرایرانی سرآمد هنرهای جهان است. در بین انواع سبک های نقاشی، نقاشی قهوه خانه ای نمونه ای است که در دنیا وجود ندارد و به صورت اختصاصی در ایران رشد و نمو داشته است. این نقاشی ها که به سه دسته عمده رزمی، بزمی و مذهبی تقسیم بندی می شوند، با ویژگی های بصری مشترک و بدون رجوع مستقیم به مدل اصلی به وسیله خیال پردازی و تمثیل سازی نقاش و با استفاده از رنگ های تند و اغراق آمیز، با مخاطب خود ارتباط برقرارمی کنند.رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآتن اضافه کرد: بیست وپنج تابلوی ارایه شده در این نمایشگاه اثرهنرمندان معاصر و بنام این هنر مردمی به شمار می رود که مبتنی بر خیال پردازی آنان از روایت های ملی ومذهبی است. این نمایشگاه کاربردی دوگانه دارد و جدا از نمایش هنرایرانی، اشاره ای به حماسه های ماندگارمذهبی همانند عاشورا و داستان های قرآنی دارد و به اسطوره های جاودان ایرانی همانند داستان های شاهنامه فردوسی وخمسه نظامی وابسته است.آتالاندی کالاپکی، رییس انجمن هنر معنوی آتمونیو نیز در این مراسم هنر ایران را ازغنی ترین و ریشه دارترین هنرهای جهان توصیف کرد و با تاکید بر اینکه رایزن فرهنگی ایران زنجیره اتصال فعالیت های فرهنگی میان دو کشور ایران و یونان درسال های اخیربوده است، به پاس تقدیراز زحمات فرهنگی وی نشان فرهنگی منسوب به یکی ازقهرمانان ملی این کشور را به وی هدیه داد.گفتنی است، این نمایشگاه از۱۷آبان ماه امسال به مدت ده روز در معرض دید بازدید کنندگان قرارمی گیرد و در حاشیه آن فیلم های سینمایی ایرانی با زیرنویس یونانی به نمایش درمی آیند.