بر اساس نتایج بررسی دانشمندان به رغم باور برخی از افراد استفاده از پیپ و یا حتی كشیدن سیگار برگ نیز به اندازه مصرف سیگار معمولی برای سلامت افراد خطرناك است.نتایج مطالعات پژوهشگران یك مركز دانشگاهی در انگلستان درباره ۷ هزار و ۱۰۰ مرد میانسال كه از پیپ یا سیگار برگ استفاده می‌كردند بیانگر آن است كه احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی، سكته‌های مغزی و انواع سرطانها در این افراد نیز مانند افراد سیگاری بسیار بیش از این احتمال در سایر افراد است.بر اساس این پژوهش، احتمال بروز انواع بیماریها در این افراد همانند افرادی است كه روزانه بیش از ۱۹ عدد سیگار می‌كشیدند.