مجسمه حکیم عمر خیام با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و شهرداری منطقه ۶ باز پیرابی؛ مرمت و بازسازی شد.به نقل ازروابط عمومی سازمان زیبا سازی شهرتهران ، سازمان زیباسازی در راستای سیاست ها و برنامه های خود برای ساخت و نصب آثارحجمی در سطح شهر تهران اقدام به بازپیرایی، بازسازی و مرمت احجام درسطح شهرتهران کرده است.ازجمله احجامی که در این برنامه به عنوان اولویت مورد توجه قرارگرفته مجسمه حکیم عمرخیام درپارک لاله است.این مجسمه درسال ۱۳۴۹ و به سفارش انجمن آثار ملی ایران به وسیله زنده یاد ابوالحسن خان صدیقی - مجسمه ساز معاصر - ازسنگ یک پارچه مرمرساخته شده است و درسال ۱۳۵۲ نصب گردید.به علت خسارات و صدمات سنگینی که درطول سه دهه اخیر به این تندیس وارد شده بود کارمرمت این اثر از پنجم اسفند ماه سال ۸۳ آغاز و پایان مهرماه ۸۴ مرمت آن به اتمام رسید.لازم به ذکراست که این اثرازسوی سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است. کارمرمت و بازسازی توسط فرزند آن مرحوم فریدون صدیقی انجام شد.