آر.سی. گورمن، كه وی را پیكاسو هنر آمریكا می خواندند، در سن ۷۴ سالگی درگذشت. گورمن كه از بیماری عفونت خون و سینه پهلو رنج می برد، بیشتر برای نقاشی و مجسمه سازی شهرت داشت. آثار وی از سوی ژاكلین كندی و اندی وارهول جمع آوری می شد. گورمن برگزیده ای از سبك های تاریخی را همچون قالیچه های هندی و كوزه ها مدنظر قرار می داد و آثاری خلق می كرد كه گاهی جنبه سوررئال و رمزآلود داشت. گورمن در سال ۱۹۳۱ در آریزونا متولد شد و در آثارش بیشتر به زندگی بانوان می پرداخت.