اگر دوست دارید فرزندان باهوش داشته باشید تا می توانید از تهران فاصله بگیرید. واقعیت این است كه آلودگی هوا روی هوش فرزندتان تاثیر منفی می گذارد.این تاثیر منفی روی هوش كودكان آنقدر جدی ست كه حتی سطح پایین آلودگی هوا نیز می تواند تاثیرات مخربی بر مغز كودكان داشته باشد و موجب كاهش هوش یا عقب ماندگی ذهنی آنها می شود.آخرین مطالعاتی كه در مركز كنترل و پیشگیری از بیماری های آمریكا انجام شده، نشان می دهد كه حتی مقدار اندكی سرب در هوا نیز خطرات جدی درپی خواهد داشت، بنابر این گزارش، حتی مقدار پایین سرب در هوا نیز می تواند بر مغز كودكان تاثیر منفی بگذارد و احیانا موجب عقب ماندگی ذهنی آنها شود.به گفته متخصصان، میان سرب موجود در هوا و سطح هوش كودكان، رابطه معكوس وجود دارد و هر چه سرب در هوا بیشتر باشد احتمال ابتلا به عقب ماندگی دركودكان بیشتر می شود.پس تا می توانید ازتهران فاصله بگیرید، البته اگر به سلامتی كودكانتان علاقه مند هستید.