براساس نتایج یك بررسی جهانی اندازه گیری نسبت میان اندازه دور كمر به دور باسن بهترین روش برای پیش بینی خطر حمله قلبی در افراد چاق است. پژوهشگران پس از بررسی ۲۷ هزار نفر در ۵۲ كشور دریافته اند كه نسبت دور كمر به دور باسن در مقایسه با ضریب توده بدنی (BMI)، روش بسیار موثرتری بر اندازه گیری خطر بیماری قلبی است. چاقی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا كرده است. در حال حاضر چاقی بر مبنای BMI- اندازه وزن بر حسب كیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر- تعریف می شود. فرد با BMI بیشتر از ۲۵ دارای اضافه وزن و فرد با BMI بالاتر از ۳۰ چاق محسوب می شود. اما به گفته دكتر سالم یوسف از دانشگاه مك ماستر در كانادا و سرپرست این تحقیق: «این روش معمول برای اندازه گیری چاقی باید كنار گذاشته شود و نسبت دور كمر به دور باسن جایگزین آن شود.» چربی جمع شده در شكم خطرناكتر از چربی هایی است كه دور ران ها جمع می شوند، زیرا سلول های چربی اطراف كمر مواد شیمیایی ترشح می كنند كه به دستگاه انسولینی بدن آسیب می رساند و خطر دیابت و بیماری قلبی را می افزاید.مقدار طبیعی این نسبت در مردان زیر ۰.۹ و در زنان زیر ۰.۸۵ است.