دبیر انجمن داروسازان ایران اعلام كرد: واكسن آنفلوآنزا بدون تجویز پزشك هم به افراد بالای ۶۰ سال ارائه می شود. سیدجمال سعید واقفی دبیر انجمن داروسازان ایران با بیان این مطلب گفت: توزیع واكسن آنفلوآنزا بین افراد بالای ۷۰ سال در تمام دنیا مرسوم است، ایران هم این كار را می كند. وی افزود: وزارت بهداشت، واكسن آنفلوآنزا را در میان تمامی شركت های پخش كننده دارو ارائه كرده و آنها نیز بین داروخانه ها توزیع كرده اند. به گفته واقفی بیشتر داروخانه ها واكسن آنفلوآنزا را ارائه می دهند و در صورت مراجعه افراد بالای ۶۰ سال این دارو را به آنها ارائه می دهند. وی تصریح كرد: به دلیل این كه افراد بالای ۶۰ سال بیشتر در معرض عفونت سرماخوردگی قرار دارند، استفاده از واكسن آنفلوآنزا برای آنها خوب است. واقفی یادآور شد: داروخانه ها ترجیح می دهند كه واكسن آنفلوآنزا برای افراد بالای ۶۰سال توسط پزشكان تجویز شود؛ ولی بدون نسخه هم ارائه می كنند.