نقاشی های" مریم معتقدی"،" پریچهر ضیایی"،" شبنم سنایی"،" فرنوش معینی" و" مهتا سید حسین چی" در گالری فرامرزی به نمایش گذاشته می شوند.این هنرمندان از شاگردان استاد فرامرزی هستند كه تنوع شیوه های كاری و ابزارهای مختلف نقاشی باور این را كه همگی این هنرمندان در یك مركز آموزش یافته را قدری مشكل می نماید ؛ خصوصا این كه هر یك از این هنرمندان در روش های خود به تكنیك و تسلط قابل قبولی دست یافته اند.قابل توجه است كه استاد فرامرزی بیش از ۳۰ سال است كه به تدریس نقاشی می پردازد در ظرف یكسال هفت نمایشگاه انفرادی و گروهی در نگارخانه های مختلف برگزار كرده است.شایان ذكر است، افتتاحیه این نمایشگاه هر چهارشنبه ۱۸ آبان ماه از ساعت ۴ الی ۸ بعد از ظهر است و تا روز ۲۱ آبان ماه برای بازدید عموم علاقمندان در گالری فرامرزی برپا است.