۳۶ اثر نقاشی از پنج بانوی نقاش، در گالری فرامرزی به نمایش گذاشته می شوند.تنوع درشیوه های کاری و استفاده از ابزارهای مختلف نقاشی، از مشخصه های بارز هنرمندان دراین نمایشگاه گروهی است .آبرنگ ورنگ روغن ، ازجمله تکنیک های کاربردی دراین آثار هستند. ۳۶ اثر نقاشی از این پنج بانوی نقاش دراین نمایشگاه گروهی به چشم می خورد که با سبک های رئال وامپرسیونیسم درمعرض نمایش عمومی قرار می گیرد." مریم معتقدی "، " پریچهرضیایی"، " شبنم سنائی"، "فرنوش معینی " و مهلا سید حسین از هنرمندان صاحب اثر دراین نمایشگاه هستند.گفتنی است ، نمایشگاه گروهی این هنرمندان روزچهارشنبه ۱۸ آبان ماه در گالری فرامرزی افتتاح می شود وتا روز شنبه ۲۱ این ماه ادامه خواهد داشت .علاقمندان می توانند برای بازدید به میدان ونک ، خیابان ونک ، کوی ارم ، پلاک ۵۴ مراجعه کنند. ساعت بازدید برای هنردوستان ، چهارتا هشت شب است .