استفاده از ناخن‌های مصنوعی و کاشت ناخن، عوارضی همچون عفونتهای معمولی و قارچی، درماتیت ( اگزمای تماسی) تغییر شکل صفحه ناخن، شکنندگی و حتی از بین رفتن صفحه اصلی ناخن را به دنبال خواهد داشت. دکتر حبیب انصارین متخصص پوست و مو ضمن بیان مطلب فوق افزود: همچنین، کاشت ناخن‌های مصنوعی باعث تغییر رنگ ناخن، التهاب دور ناخن، خط خط شدن و خرد شدن ناخن و کنده شدن لبه آزاد ناخن از بستر ( انیکولایزس) می‌شود.وی تصریح کرد: ‌براساس گزارشهای موجود، چسبهایی که برای چسباندن ناخنهای مصنوعی به کار می روند به دلیل آزاد کردن سم سیانید و بخار ناشی از آن می تواند باعث مسمومیت و حتی فوت افراد آرایشگر شود.