بررسی‌های جدید نشان می‌دهد برخلاف نتایج مطالعات پیشین، رگ‌های غیرطبیعی مغز را می‌توان باتابش پرتوهای نوری از بین برد. واحد علوم پزشكی تهران، نتایج ده سال تحقیق مركز سرطان شناسی وابسته به دانشگاه جان‌ هاپكینز نشان می‌دهد: با استفاده از روش‌های دقیق پرتوتابی به مغز می‌توان برخی از اختلالات عروق مغز را كه به اندازه یك سكه هستند را اصلاح كرد.در برخی از اختلالات عروق مغز، سرخرگ‌ها به طور مستقیم در امتداد سیاهرگ‌ها قرار می‌گیرند بدون آن كه در میان آنها مویرگ وجود داشته باشد كه این وضع ممكن است به بروز سكته‌های مغزی خطرناك و یا دیگر اختلالات مغزی منجر شود و چون جراحی مغز در این موارد، اغلب با خطر همراه است می توان با این روش این بیماری را درمان نمود.