طبق آخرین آمار حدود ۱۷ هزار و ۵۴۲ هكتار از اراضی كشور زیر كشت توتون و تنباكوست كه عمده كشت توتون در ۵ استان شمال و شمال شرقی كشور است كه محصول آن معادل یك دوم الی یك سوم نیازصنعت دخانیات را تامین می‌كند و مابقی نیاز این صنعت با واردات توتون از خارج از كشور جبران می‌شود.همچنین بر اساس این آمار، میزان مصرف سالانه سیگار در ایران ۵۴ میلیارد نخ گزارش شده كه ۸۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شود. همچنین به طور میانگین تعداد سیگار مصرفی در ایران ۲/۱۳ نخ در روز در بین افراد سیگاری برآورد شده است.طبق آخرین مطالعه بیماری و سلامت كه در سال ۷۸ انجام شد ۷/۱۱ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۹ ساله كشور سیگاری هستند و ۷۰ درصد افراد سیگاری زیر ۴۰ سال بوده و دو سوم آنها اولین سیگار خود را در سنین جوانی تجربه كرده‌اند.همچنین بر اساس طرح انجام شده در سال ۷۸ در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران ۱۶ درصد دانشجویان سیگاری هستند (۷/۲۵ درصد دانشجویان پسر و ۵۵ درصد دانشجویان دختر) و میزان استعمال دخانیات از سال اول تا سال آخر دانشگاه رو به افزایش بوده و به ویژه در دانشجویان دختر حدود ۳۱ برابر شده است.آمارهای فوق هم در كل جمعیت و هم در جمعیت دانشجویان در مقایسه با بسیاری از كشورهای جهان به ویژه كشورهای منطقه بسیار مناسب بوده اما با توجه به جوان بودن جمعیت كشور كه جمع عظیمی از آنان در معرض خطر سیگاری شدن هستند بنابراین اقدامات پیشگیری كننده در زمینه كنترل دخانیات ضروری است.عدم كنترل موفق قاچاق سیگار به داخل كشور، انجام اقداماتی مغایر با رسالت دولت مبنی بر كنترل و تجدید استعمال دخانیات نظیر صدورمجوزهایی برای واردات سیگار و حتی احداث كارخانه‌های تولید سیگار در مناطق آزاد اقتصادی و جزایر جنوبی كشور، نداشتن ضمانت اجرایی مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی از جمله مشكلات و تنگناها و نقاط ضعف با این پدیده است.همچنین لازم به ذكر است بعد از گذشت ۸ سال از تصویب قانون جامع كنترل دخانیات متاسفانه الحاق ایران به معاهده بین‌المللی كنوانسیون منع استعمال دخانیات در حالی صورت می‌گیرد كه هنوز قانون جامع كنترل دخانیات به تصویب نهایی نرسیده است.دكتر علی اصغر فرشاد، دبیر كمیته كنترل جامع دخانیات الحاق به كنوانسیون را یك موفقیت اجتماعی در سطح بین المللی می‌داند و به ایسنا می‌گوید: ایران از كشورهای پیشرو در خصوص تدوین این كنوانسیون بود كه طی ۴ سال تدوین شد.دبیر كمیته كشوری كنترل دخانیات ادامه می‌دهد: با اجرایی شدن كنوانسیون منع استعمال دخانیات در دنیا مصرف‌كنندگان سیگار در صورت ضرر و بیماری می‌توانند از كمپانی محصول ادعای خسارت كنند.وی با بیان این كه در صورت هرگونه كوتاهی نسبت به اجرای هر یك از مفاد كنوانسیون در داخل كشور مراتب به اطلاع سازمان بهداشت جهانی می‌رسد، تصریح كرد: لذا ایران باید در جهت اجرایی كردن كنوانسیون از اعضای فعال سیستم‌های نظارتی در داخل كشور كمك بگیرد.دكتر امیدوار رضایی عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید: ‌در حال حاضر نسل جوان به ویژه دانشجویان پزشكی و جامعه پزشكی بیشترین مصرف سیگار را دارند به گونه‌ای كه ۱۲ درصد عموم جامعه به استعمال دخانیات می‌پردازند، بر اساس این آمار ۱۷ درصد دانشجویان پزشكی و ۲۳ درصد كل پزشكان كل كشور سیگاری هستند رشد این ضایعه در اقشار تحصیل كرده نگران كننده است كه باید كنترل شود.رضایی با بیان این كه سالانه هزار میلیارد تومان هزینه خرید سیگار و ۳ برابر آن برای مسایل بهداشتی و جانبی آن هزینه می‌شود كه به كشور تحمیل می‌گردد یادآور شد: قریب به ۵۰ بیماری با عامل دخانیات در جامعه شیوع می‌یابد كه سرطان یكی از آنهاست.