ایرانیان سال گذشته حدود یك میلیارد و ۱۰۰ میلیون قرص استامینوفن مصرف كردند. دكتر رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با اشاره به این كه پرمصرف ترین دارو در كشور از نظر عددی در سال گذشته «استامینوفن» و از نظر ریالی «آموكسی سیلین» بوده است، گفت: ایرانیان سال گذشته برای مصرف آموكسی سیلین حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه كرده اند.وی با بیان اینكه بیشترین هزینه داروهای وارداتی به داروی اینترفرون بتا (داروی مورد مصرف بیماران ام . اس) تعلق گرفته است، افزود: در سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای این دارو هزینه شده كه ۸۰ درصد این مبلغ از طریق یارانه ها هزینه شده و بقیه آن نیز توسط بیمه ها پرداخت شده است. به گفته دیناروند، سرانه مصرف دارو در ایران از نظر ریال حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان و از نظر تعداد ۳۴۱ قلم داروست.معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با اشاره به غیرمنطقی بودن مصرف دارو در كشور گفت: بخشی از غیر منطقی بودن مصرف دارو در كشور ناشی از غیر منطقی بودن تجویز داروهاست و بخشی هم مربوط به نحوه مصرف داروهاست؛ به عنوان مثال مصرف بی رویه آنتی بیوتیك و همچنین كامل نكردن دوره درمان این دارو سبب شده كه آنتی بیوتیك جزو پرمصرف ترین دارو در كشور محسوب شود. دیناروند افزود: تجویز فراورده های تزریقی، هورمونی و مسكن در نسخه از سوی پزشكان بیشتر از استانداردهای جهانی است كه خود عامل غیرمنطقی بودن مصرف دارو در كشور می شود. وی با بیان اینكه تمام محصولات سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و مؤسسه سرم سازی رازی زیر نظر معاونت غذا و دارو است، اظهار داشت: ضوابط نظارت بر فراورده های دارویی در ایران مشابه ضوابط بین المللی است و ایران ضوابط مجزایی از ضوابط بین المللی ندارد.معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در خاتمه خاطرنشان كرد: طبق ضوابط بین المللی اگر دارویی برای اولین بار تولید شود باید مسیر ارزیابی حیوانی و انسانی را طی كند ولی اگر قرار است داروی مشابه تولید شود دیگر نیاز به مراحل ارزیابی حیوانی و انسانی آن نیست. به عنوان مثال اگر قرصی در گذشته تولید شده باشد و مشابه آن ساخته شود غلظت داروی مرجع در بدن مورد بررسی قرار می گیرد كه آیا شبیه غلظت داروی مرجع در بدن است یا خیر؟