سومین نمایشگاه بین المللی نقاشی كودكان و نوجوانان و سیزدهمین نمایشگاه در زمینه صرفه جویی در مصرف آب و محیط زیست از ۱۷ تا ۲۰ ماه جاری برگزار می شود.با هدف گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب و به منظور تشویق و آشنایی كودكان و نوجوانان به اهمیت و ارزش آب، نقش آب در زندگی انسانها، چگونگی حفظ بهداشت آب و محیط زیست اقدام به برگزاری نمایشگاه نقاشی كودكان و نوجوانان كرده است .طبق این گزارش موضوعات مختلفی ازجمله صرفه جویی در مصرف آب، هدر رفتن آب، حفظ بهداشت آب، جلوگیری از روشهای به خطر افتادن بهداشت آب و راههای حفاظت از كیفیت آب در نمایشگاه مذكور به نمایش گذاشته می شود.براساس این گزارش به نقل از روابط عمومی شركت آب و فاضلاب، علاوه بر۲۶ هزار نقاشی داخلی حدود ۱۳۳۰ نقاشی خارجی از۲۲ كشور جهان به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شده است.كشورهای آلمان، لهستان، سودان، سوریه، فیلیپین، انگلستان، كره جنوبی، پاكستان، هندوستان، آمریكا ازجمله شركت كنندگان در این نمایشگاه هستند.نمایشگاه مذكور با همكاری شركت آبفای استان تهران، سازمان آموزش و پرورش تهران، كانون فكری وفرهنگی كودكان ونوجوانان ووزارت امورخارجه برگزار می شود.