قرار است كلیشه های انتظار احمد وكیلی در گالری الهه به نمایش درآید و او قصد دارد آثارش را با حداقل قیمت به فروش برساند تا این هنر را از مهجوریت خارج كند. وكیلی تاكنون حدود ۲۳ كلیشه را آماده كرده و تا بهار سال آینده تعداد آنها را به ۴۰ خواهد رساند و در گالری الهه به نمایش خواهد گذاشت. این آثار كالكوگرافی یا همان چاپ فلز است كه به گمان وكیلی به اشتباه به آن اتینگ نیز اطلاق می شود. وكیلی معتقد است كه كار ارزان نیاز جامعه است و ضروری است با چنین اقداماتی فرهنگ استفاده مردم از كارهای خوب افزایش یابد و دیوارهای خانه مردم پر از كارهای خوب شود.