با اندازه‌گیری فراورده‌های حاصل از تجزیه سلول‌های مغزی در خون می‌توان به سرعت و دقت ضایعات مغزی را پیشگویی كرد.‬امكان اندازه‌گیری رهاسازی پروتیین‌های آكسونی در خون به آسانی و به سرعت میسر است.دانشمندان دانشگاه فلوریدا بر این باورند با استفاده از این روش می‌توان به سرعت و به راحتی بدون انجام تصویربرداری‌های تخصصی مانند ام آر آی و سی تی اسكن در بیماران آسیب دیده شدت آسیب‌های مغزی نخاعی را تعیین كرد.این روش تشخیصی برای پزشك این امكان را فراهم می‌كند كه تا پیش از بروز علایم و در مراحل اولیه بیماری‌هایی مانند ام اس ،ای ال‌اس و آلزایمر را تشخیص دهند.این مطالعه نشان داد به دنبال آسیبهای مغزی و نخاعی پروتئینی موسوم به ‪ NF-H‬به مقادیر معتنابهی در خون موش‌های آزمایشگاهی یافت می‌شود.از آنجایی كه این پروتئین تنها در آكسون سلول‌های عصبی وجود دارد افزایش آن نشانه انحصاری آسیب سلول‌های عصبی است.به این ترتیب با اندازه‌گیری این پروتیین در چند قطره خون می‌توان بدون نیاز به آزمون‌های آزمایشگاهی گران، طولانی و پرزحمت میزان ضایعات مغزی را به دنبال آسیب‌های عصبی تشخیص داد.برای مثال در نشانگان سولجر شیكن ، به دنبال موج انفجار ناشی از انفجارهای نزدیك و یا در هر آسیب غیر نافذ به سر كه شخص هشیاری خود را از دست می‌دهد می‌توان از این آزمون ساده برای بررسی میزان آسیب وارد شده به مغز استفاده كرد.