یك گروه از محققان اسكاتلندی در یك آزمایش جالب نشان دادند میزان جذابیت سیمای زنان با مقدار هورمون استروژن در بدن آنها ارتباط مستقیم دارد."میریان لاو اسمیت" و همكارانش از دانشگاه "سنت اندروز" تصویر چهره ‪ ۵۹‬زن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬ساله را هر هفته تا مدت شش هفته تهیه كردند.زنانی كه در این آزمایش شركت كرده بودند در هر نوبت تصویربرداری نمونه ادرار خود را نیز برای تعیین میزان هورمونی كه در بدن دارند در اختیار محققان قرار دادند.هیچ یك از این داوطلبان هنگام تهیه تصویرها آرایش نكرده بودند وهیچ كدام از قرصهای ضد حاملگی استفاده نمی‌كردند.محققان دانشگاه سنت اندروز سپس تصویری از هر داوطلب را مربوط به زمانی كه میزان هورمون استروژن در بدن صاحب تصویر در بالاترین حد قرار داشت گزینش كردند.زمانی كه میزان هورمون استروژن در بدن زنان جوان بالاست آنها در بالاترین درجه آمادگی برای باروری قرار دارند.در مرحله بعد این تصاویر به ‪ ۱۴‬مرد و ‪ ۱۵‬زن در سنین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬سال نشان داده و از آنها خواسته شد صاحبان تصویر را بر حسب میزان جذابیت، سلامت و زنانگی درجه- ‌بندی كنند.از داوران همچنین خواسته شد دو تصویر تركیبی دیگر را نیز درجه‌بندی كنند. یكی از این دو تصویر از روی هم قرار دادن تصاویر ‪ ۱۰‬زن داوطلب در حالتی كه بالاترین حد هورمون استروژن را داشتند و تصویر دیگر از تركیب تصویر ‪ ۱۰‬زن در حالتی كه پایین‌ترین حد این هورمون را داشتند تهیه شده بود.گزینش داوران نشان داد رابطه علت و معلولی بسیار قدرتمندی بین میزان استروژن موجود در بدن زنان و جذابیت ظاهری سیمای آنها وجود دارد.میزان هورمون استروژنی كه در بدن هر زن در دوره هفت ساله بلوغ تولید می‌شود تحت تاثیر عوامل ارثی است. این هورمون بر رشد استخوانها و شكل گرفتن بافتهای بدن و نیز زیبایی و شادابی پوست زنان تاثیر می‌گذارد.به گفته محققانی كه پژوهش جدید را انجام داده‌اند هرچند بالا بودن میزان این هورمون در بدن دختران جوان بر میزان جذابیت ظاهری آنها می‌افزاید، اما این به آن معنی نیست كه برای دست یافتن به زیبایی بیشتر به سراغ هورمون بروند زیرا عوارض نامطلوب و منفی مصرف هورمون اضافی برای محققان روشن نیست.