بانك جهانی با انتشار گزارشی آسیب های احتمالی اقتصادی ناشی از گسترش جهانی «ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان» را موجب «نگرانی عمیق» خواند. بی بی سی در این خصوص گزارش داد: در این گزارش كه عمدتاً به نتایج اقتصادی بروز «ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان» در كشورهای شرق آسیا به خصوص تاثیرات آن بر صنعت پرورش طیور در این منطقه اختصاص دارد، آمده است كه این كشورها هم اكنون نیز زیان های سنگین این بیماری را كاملاً احساس می كنند. از جمله خساراتی كه به اقتصادهای محلی وارد شده می توان به تلفات و معدوم كردن اجباری طیور در نواحی آلوده اشاره كرد كه به گفته بانك جهانی تاكنون هم به كاهشی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در تعداد طیور در ویتنام و تایلند منجر شده است. همزمان با انتشار این گزارش، مقامات ارشد كشورهای منطقه شرق آسیا برای مذاكره درباره راه های مقابله با «ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان» در بانكوك پایتخت تایلند تشكیل جلسه داده ا ند. آنفلوآنزای مرغی از نوع H۲N۱ برای نخستین بار در اوایل سال ۲۰۰۳ در جنوب شرق آسیا مشاهده شد و تاكنون علاوه بر تلفات گسترده در میان طیور به مرگ بیش از ۶۰ نفر در این منطقه منجر شده است كه اكثر آنان ویتنامی بوده اند.