كارشناس جذام سازمان بهداشت جهانی در آستانه روز جهانی مبارزه با جذام گفت: هدف از برگزاری روز جهانی مبارزه با جذام آموزش به مردم با هدف كاهش باورهای غلط در مورد این بیماری و نگاه علمی به آن است. دكتر محمدحسین طباطبایی گفت: بیماری جذام مانند دیگر بیماری های عفونی است با این تفاوت كه از آنها خوش خیم تر است و مرگ بیمار را در پی ندارد. وی فلج اعصاب و تغییر شكل و ناهنجاری در دست و صورت را از عوارض جذام عنوان كرد و افزود: در سال ۱۳۶۲ در كشور ۱۲ هزار بیمار مبتلا به جذام وجود داشت كه با اجرای طرح های بهداشتی و بیماریابی اكنون كمتر از ۷۰۰ بیمار مبتلا به این بیماری در كشور وجود دارند. وی تراكم جمعیت و فقر اقتصادی و در پی آن فقر آموزشی - بهداشتی را دلیل عمده شیوع جذام دانست و اظهار كرد: استان های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، گیلان، مازندران، خراسان، اردبیل، كردستان، كرمانشاه، ایلام و لرستان از شیوع بالایی نسبت به جذام برخوردار هستند. وی گفت: نقاط روستایی در معرض خطر بیشتری نسبت به ابتلا به بیماری جذام هستند. دكتر طباطبایی تصریح كرد: برخلاف تصور غلط در مورد جذام دو عامل داشتن استعداد ذاتی و تماس مكرر و مستمر عامل اصلی ابتلا به این بیماری است و تنها گروه در معرض ابتلا در جامعه خانواده فرد جذامی هستند. این كارشناس سازمان بهداشت جهانی ادامه داد: از میان مبتلایان به این بیماری در مقابل هر دو مرد مبتلا یك زن وجود دارد و ۹۵ درصد آنها در سنین بالای ۱۵ سال هستند كه هم اكنون در تمامی مراكز درمانی داروهای بیماران جذامی به صورت رایگان وجود دارد. وی با اشاره به كنترل جذام در ایران زودتر از زمان تعیین شده سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۷۵ گفت: براساس برنامه های سازمان بهداشت جهانی این بیماری تا سال ۱۴۰۰ ریشه كن خواهد شد و تعداد مبتلایان در دنیا به صفر خواهد رسید.