به نقل از روابط عمومی شركت آب و فاضلاب استان تهران، این نمایشگاه با هدف گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب و به منظور تشویق و آشنایی كودكان و نوجوانان به اهمیت و ارزش آب، نقش آب در زندگی انسانها، چگونگی حفظ بهداشت آب و محیط زیست اقدام به برگزاری نمایشگاه نقاشی كودكان و نوجوانان كرده است. طبق این گزارش موضوعات مختلفی از جمله صرفه جویی در مصرف آب، هدر رفتن آب، حفظ بهداشت آب، جلوگیری از روش های به خطر افتادن بهداشت آب و راه های حفاظت از كیفیت آب در نمایشگاه مذكور به نمایش گذاشته می شود. بر اساس این گزارش علاوه بر ۲۶ هزار نقاشی داخلی حدود ۱۳۰ نقاشی خارجی از ۲۲كشور جهان به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شده است. برپایه این گزارش كشورهای آلمان، لهستان، سوریه، فیلیپین، انگلستانف كره جنوبی، پاكستان، هندوستان، آمریكا از جمله شركت كنندگان در این نمایشگاه هستند. اضافه می شود نمایشگاه مذكور با همكاری شركت آبفای استان تهران سازمان آموزش و پرورش تهران، كانون پرورش فكری و فرهنگی كودكان و نوجوانان و وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.