ژان باپتیست ایزابی (۱۸۵۵ - ۱۷۶۷) كه به عنوان مینیاتوریست دربار ناپلئون شهرت دارد، هنرمند با استعدادی بود كه هیچ گاه این استعداد خدادادی‌اش در هیچ نمایشگاهی به نمایش گذارده نشده است. به نقل از منابع خبری اینترنتی، ایزابی، بر روی عاج فیلم یا ظروف لعابی نقاشی می‌كشید، اما در عین حال پرتره‌های بزرگی با رنگ روغن و پاستیل می‌كشید كه به همراه نقاشی‌های مینیاتوری‌اش در فرانسه به نمایش گذارده شده است.ایزابی، شاهد ۶۰ سال حوادث تاریخ اروپا بود . وی صحنه‌های تاریخی را با دقت بسیار زیادی كشیده است.در سراسر اروپا، ایزابی به عنوان یكی از برترین مینیتاتوریست‌های فرانسه شناخته می‌شود.شهرت وی بر اساس عاج‌های باشكوهی است كه با گواش نقاشی شده است.از حدود سال ۱۸۱۱، وی از نقاشی كشیدن بر روی عاج دست كشید و به كار بر روی چرم پرداخت.ایزابی اغلب برای همراهی كردن تمام رژیم‌های سیاسی فرانسه از سال ۱۷۸۹ تا زمان مرگش در سال ۱۸۵۵ مورد انتقاد قرار می‌گرفت.این نمایشگاه كه اولین نمایشگاه دوره‌یی ایزابی است شامل ۱۶۰ اثر است.