یکی از کارمندان موزه آمستردام، تنها پرتره ون‌گوگ، نقاش مشهور هلندی از چهره خودش را زیر یکی از تابلوهای وی کشف کرد. وی که مشغول پرتونگاری این تابلوی نقاشی شده در سال ۱۸۸۶ بود، متوجه شد زیر تابلوی اصلی، یک تابلوی دیگر وجود دارد. به گفته مقامهای موزه، جدا کردن این دو نقاشی از یکدیگر نیاز به تکنیک دیجیتالی بسیار گرانقیمتی دارد.